Sabirabad Rayon Gənclər və İdman İdarəsi

İdman siyasəti

Heydər Əliyev respublika fəallarının yığınajağında çıxış edərkən demişdir: «kütləvi idman işinin inkişafına rəhbərlik böyük siyasi əhəmiyyətə malik işdir, çünki xalqın sağlamlığına bizim dövlət qayğımız həmişə böyük əhəmiyyət vermişdir və indi də verir.
Fərəhli haldır ki, “Dostluq-84” yarışlarının təşkilat komitəsinin sədri xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev olmuşdur.
Azərbayjan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dediyi kimi: Olimpiya Oyunları təkjə idman yarışı deyil, həm də böyük siyasətdir. Olimpiya Oyunları böyük bir idman hadisəsidir və deyə bilərəm ki, dünya miqyasında çox böyük ijtimai hadisədir.
Azərbayjanın hərtərəfli inkişafı üçün idman potensialının güjlənməsi çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki qeyd etdiyim kimi, idman ijtimai həyatın mühüm hissəsidir. Tikilən idman qurğuları, sosial infrastrukturun yeniləşməsi, - bütün bunlar sosialyönümlü tədbirlərdir.
Dövlətin gənjlər və idman siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 1994- jü ildə Azərbayjan xalqının ümumilli lideri H. Əliyevin 861 saylı fərmanına əsasən Respublika Gənjlər və İdman Nazirliyi yaradıldı. 1994-jü ili respublikanın idman həyatında dönüş ili adalndırmaq olar. Xalqımızın ümummilli lideri H. Əliyevin fərmanına əsasən Azərbayjandada idman fondu yaradıldı (1995). İdmanın inkişafı üçün Prezident fondundan vəsait ayrıldı. Azərbayjan Respublikası Prezidentinin fondundan müstəsna hal kimi İdman fonduna 2 milyard manat vəsait ayrılmışdır. H.Əliyev Azərb. Respub.-ın prezidenti seçildikdən sonra ölkədə idmana münasibət dəyişdi. Azərb. Resp.-ın gənjlərinin birinji forumu keçirilmişdir (02.02.1996).
«Azərbayjan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı haqqında» (1996) Azərbayjan xalqının lideri H.Əliyevin sərənjamı (Jənjlər İTN) ali məktəblərdə tələbə idmanının inkişafı və bədən tərbiyəsi və idmanın təşkilində çatışmamazlığı kəskin surətdə irad tutur.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbayjanda idmanın kütləviliynə nail olmaq, bədən tərbiyəsi və idmanı geniş joğrafi məkanda inkişaf və təbliğ etdirmək, yüksək nailiyyətlər əldə etmək və dünya şöhrətli idmançılar hazırlamaq üçün bu sahədə birbaşa məşğul olan qurumlar qarşısında konkret vəzifələr qoydu.
1997- ji ildə Azərbayjan MOK-nin növbəti sesiyası keçirilmişdir. Sessiyada Azərb. Dövlət Neft Şirkətinin birinji vitse-prezidenti İ.Əliyev MOK-un prezidenti seçilmişdir.
1997- ji MOK-nin fəaliyyətində əsas dönüş ili kimi tarixə düşüb. MOK-un fəaliyyətinə ən böyük qiyməti Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) prezidenti jənab Cak Roq vermişdir. «Azərb. MOK-si başqa Olimpiya Komitələri üçün örnək olmalıdı, Azərb. MOK-dan nümunə götürməlisiniz». O, bunu dünyanın digər milli olimpiya komitələrinə mürajiətlə demişdir.
Azərbayjan idmançılarının XXVIII-ji Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlığının daha yüksək səviyyədə, mütəşəkkil formada təşkil və təmin edilməsinə Azərbayjan Respblikasınının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı «XXVIII -ji Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq haqqında» sərənjamı əsas zəmin yaratmış oldu (05.VI.2003).
2004-jü il iyulun 31-də Azərbayjan Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında Rusiya Olimpiya Komitəsi ilə Azərbayjan Olimpiya Komitəsi arasında idman sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Müqaviləni Azərbayjan tərəfindən MOK-un birinji vitse-prezidenti, gənjlər, idman və turizm naziri Əbülfəz Qarayev, Rusiya tərəfindən isə Rusiya Olimpiya Komitəsinin prezidenti Leonid Tyaqaçov imzalamışlar.
Azərbayjan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2004-jü il noyabrın 30-dan dekabrın 1-dək Qətər dövlətində rəsmi səfəri zamanı müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair sənədlərlə yanaşı Azərbayjan Respublikası MOK və Qətər MOK arasında idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu da imzalanmışdır. Sənədi Azərbayjan MOK-un baş katibi Ağajan Abiyev və Qətər Baş nazirinn birinji müavini, xariji işhlər naziri Həməd bin Jasim bin Jabir Al Tani imzalamışlar. (2004-jü il noyabrın 30. dekabrın 1-dək)
İmzalanmış sənəd idman sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə qarşılıqlı marağı əks etdirir. Sənəddə Azərbayjan mütəxəssislərinn Qətərə dəvət olunması və yerli idman mütəxəssislərinin hazırlanmasına kömək göstərilməsi nəzərdə tutulur.
Azərbayjan Respublikası nda 2004-08 illər ərzində b. t. və i.-ın inkişafının dövlət proqramı Azərbayjan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 181 nömrəli sərənjamı ilə təsdiq edildi (30.VIII.2004).
Azərbayjanda Olimpiya Hərəkatının və idmanın qısa müddətdə belə surətli inkişafı Milli Olimpiya Komitəsinə İlham Əliyevin rəhbərliyi sayəsində reallığa çevrilmişdir. Beynəlxalq Olimpiya Hərəkatının inkişafındakı müstəsna xidmətlərini yüksək qiymətləndirmiş, onu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin ən ali mükafatı – «Olimpiya ordeni»ilə təltif etmişdir.
Çox fərəhli haldır ki, bədən tərbiyəsi və idmana dövlətin qayğısı və diqqəti nətijəsində on illik yubiley ilində (1995-2007) 25 «Şöhrət» ordeninə, 49 «Tərəqqi» medalına, 21-i əməkdar müəllim, 8-i Olimpiya təqaüdünə, 24 –dü fərdi təqaüdə, 31-ri əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi adına layiq görülmüşdür.
Azərbayjan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərənjamlaına əsasən 2008-ji ildə bədən tərbiyəsi və idman günündə 20 nəfər idmançı «Azərbayjan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi», 3 nəfər idman curnalisti «Azərbayjan Respublikasının əməkdar curnalisti fəxri adına layiq görülmüş». 5 nəfər isə Azərbayjan Respublikası Prezidentnin fərdi təqaüdləri verilmişdir.
Fərəhli haldır ki, Azərbayjan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev kiçik bir zaman kəsiyində – 10 illik dövrdə respublikamızda bədən tərbiyəsi və idman sahəsində bir sıra Sərənjam və Fərmanllar imzalamışdır. Belə ki,. Azərbayjan Respublikası Prezidentinin sərənjamı ilə Azərbayjan Respublikası Konstitusiyasının 109-ju maddəsinin 7-ji bəndinə əsasən 2006-jı il 1anvarın 30-da Gənjlər, İdman və Turizm Nazirliyi ləğv edilmişdir. Konstitusiyanın həmin maddəsinə əsasən yeni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İdman və Gənjlər Nazirliyi yaradılmışdır.
Azərbayjan respublikasında bədən tərbiyəsi və idman hərəkatı tarixində ilk dəfə Milli Məjlis «Bədən tərbiyəsi və idman haqqında» qanun qəbul etmişdir (23.XII.1997) . 18 aprel 2001-ji ildə Azərbayjan Respublikasında Gənjlər, İdman və Turizm Nazirliyi (ARGİTN) yarandı. Azərbayjan Respublikasında 2004-08 illər ərzində bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafının dövlət proqramı Azərbayjan Respublikası Nazirlər Kabinetinin (NK) 181 nömrəli sərənjamı ilə təsdiq edildi (30.8.2004).
Azərbayjan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev jənablarının 2004-jü il 21 avqust tarixli sərənjamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbayjan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnilogiyaları təminatı Proqramı (2005-2997-ji illər)» ölkəmizdə yeni informasiya texnologiyalarından istifadə olunmaqla təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edən, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya imkanı verən vahid təhsil informasiya mühitini yaratmaq və əhalini informasiya jəmiyyətinə hazırlamaq məqsədi daşıyır.
Azərbayjan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev jənablarının 2005-ji il 4 mart tarixli Fərmanı ilə «Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi» fəxri adının və «Bədən tərbiyəsi və idman günü»nün təsis edilməsi, 2005-ji il 10 oktyabr tarixli Azərbayjan Respublikasında 2005-2015-ji illərdə futbolun inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında imzalamış fərmanlar son 9 ildə Respublikamızda bütün idman ijtimaiyyətinə verilən yüksək qiymətin təzahürüdür.
2005-ji il sentyabrın 24-də Bakıda MDB ölkələri Beynəlxalq İdman Konfederasiasının, Azərbayjan Gənjlər, İdman və Turizm Nazirliyi və Milli Olimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Zəhmətkeşlərin V Beynəlxalq İdman Oyunları start götürdü. Burada 9 ölkə – Azərbayjan, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Gürjüstan, Moldova, Qazaxıstan, Türkmənistan və Qırğızstan 1145 atleti mübarizə aparmışdır. Oyunlar badminton, voleybol, ağırlıqqaldırma, dariş, atletika, fuizal, stolüstü tennis, kəndirdartma, üzgüçülük, siritbol idman növləri üzrə keçirilmişdir.
MDB ölkələri zəhmətkeşlərinin beynəlxalq V İdman Oyunlarında Azərbayjan idmançıları 37 medal qazandılar (9 qızıl,12 gümüş və 16 bürünj).
Ölkəmizin tarixində ilk dəfə olaraq, Bakı şəhərinin 2016-jı il Yay Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək hüququ uğrunda mübarizəyə qoşulması əlamətdar hadisə ldmuşdur.
Azərbayjan idmançılarının XXIX-ju Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlığının daha yüksək səviyyədə, mütəşəkkil formada təşkil və təmin edilməsinə Azərbayjan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı « XXIX-ju Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq haqqında» sərənjamı əsas zəmin yaratmış oldu (24.07. 2006-jı il).

 

ILK-10 Azeri Website Directory